Välkommen!

Vad handlar det om?

De som utarbetar ett medborgarutlåtande är vanliga människor som slumpmässigt väljs ut med hjälp av folkbokföringslistor.

I arbetsgrupper om 25 personer, arbetar man i fyra arbetsdagar med ett specifikt problem. Uppgiften kommer från uppdragsgivaren men arbetsprogrammet och tidsschemat planeras av en grupp av oberoender ådgivare.

Ett medborgarutlåtande ger en bild av hur människor av båda könen, med skilda sociala bakgrunder och i olika åldrar, anser att problem kan lösas. De utvecklar förslag till lösningar på problem som angår oss alla. I fyra dagar informeras deltagarna om problemet i fråga och det diskuteras i detalj inom gruppen, allt för att deltagarna i slutet av perioden ska kunna ge konkreta förslag på förändringar och lösningar.

För mer information på tysk eller engelsk språk kan du klicka på knappen till vänster. Du kan också skicka ett e-brev, vi hjälpar gärna: info<nospam>@<nospam>citizens-report.com

Deltagningsprocesser

Deltagningsprocesser är en möjlighet för medborgare, medarbetare, kunder och andra personer berörda av ett specifikt problem, att aktivt delta i beslutsprocesser.

Delta kan exempelvis:

 • Stat och kommuner
  • Medborgare
  • Medarbetare
  • Socialvårdmottagare eller bestämda grupper (t. ex. elever, studenter, patienter och så vidare)
 • Organisationer som föreningar och kyrkar etc.
  • Medlemar
  • Socialvårdmottagare (klienter, patienter och så vidare)
  • Alla medborgarer
  • Medarbetare
 • Företag
  • Klienter (och icke-klienter, t. ex. produktutveckling efter klientönskan)
  • Medarbetare

Det finns olika metoderför deltagande, som man också kan kombinera.

Deltagnigsprocesser ersätter inte de beslutsfattande instanserna i parlament, regeringar eller andra beslutsfattande institutioner, de kompletterar dem. Dessa medborgargrupper gör samhället mer demokratiskt, genom att politikerna ber om råd av berörda personer. Erfarenheten visar att många av de föreslagna lösningarna är genomförbara och blir förverkligade. Inom företag har det exempelvis visat sig att denna metod har potentialen att utveckla ett mer effektivt beslutsfattande som dessutom stöds av aktieägarna.

Medborgarutlåtande

Det finns olika metoder för deltagande; vår metod har de följande egenskaper:

 • Deltagande väljs slumpmässigt ut med hjälp av folkbokföringslistor. Man former sedan grupper ā ungefär 25 personer.
 • Deltagande arbetar fyra dagar med ett allvarligt arbetsprogramm.
 • De är tillräckligt informerade av experter. Dessutom finns det minst ett samtal med beslutsfattande instanser.
 • Alla egenintresser av deltagande neutraliseras med hjälp av slumpmässigt urval.
 • Vanligvis personliga intresser av deltagande spelar inga roll.
 • Deltagande av varje grupp arbetar och diskuterar i slumpmässigt bildade smågruppar ā fem personer. Resultaterna av varje grupp blir sedan presenterat till alla.
 • Alla deltagande har möjligheten att kontrollera resultaternas sammanfattning innan medborgarutlåtandet offentliggöras.
Gesellschaft für Bürgergutachten
Logo: gfb